nydb

Sensori aktual i efektit të sallës

  • WBI221QN05-J1D
  • WBI221QN05-P2D
  • Sensori i rrymës së efektit të sallës së mbyllur WBI024F21
  • WBI222LY05-25 Sensori aktual i efektit të sallës së lakut të hapur
  • WBI224LY05-25 Sensori i rrymës së efektit të sallës së lakut të hapur
  • WBI224LY05-38 Sensori i rrymës së efektit të sallës së lakut të hapur
  • WBI224LY05-50 Sensori i rrymës së efektit të sallës së lakut të hapur
  • WBI251LY05-25 Sensori i rrymës së efektit të sallës së lakut të hapur